هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، آذر ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

The 7th National Interdisciplinary Research Conference in Management and Medical Sciences

پوستر هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی