ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

The 6th National Interdisciplinary Research Conference in Management and Medical Sciences

پوستر ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی