سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

Third National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Medical Sciences

پوستر سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط ، با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی