پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

5th National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Medical Sciences

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی