پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

5th National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Medical Sciences

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی