دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

The Second National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Medical Sciences

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی