هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، آبان ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

The 7th National Interdisciplinary Research Conference in Management and Human Sciences

پوستر هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی