دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

Second National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی