دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

Second National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی