چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

Fourth National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی