سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

Third National Conference on Interdisciplinary Research in Management and Humanities

پوستر سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی