ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

The sixth national conference of interdisciplinary research in management and humanities

پوستر ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی