ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

The sixth national conference of interdisciplinary research in management and humanities

پوستر ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی