پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

The fifth national conference of interdisciplinary research in management and humanities

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی