پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

The fifth national conference of interdisciplinary research in management and humanities

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی