هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

17th National Conference on Environmental Impact Assessment of Iran

پوستر هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران