چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

14th National Conference on Environmental Impact Assessment of Iran

پوستر چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران