شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

16th National Conference on Environmental Impact Assessment of Iran

پوستر شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.