سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

پوستر سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران