سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

13th National Conference on Environmental Impact Assessment of Iran

پوستر سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران