دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۳

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

Twelfth National Conference on Environmental Impact Assessment of Iran

پوستر دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران