یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، اسفند ماه ۱۳۹۲

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

11th National Conference on Environmental Impact Assessment

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران با همكاري مشترك سازمان حفاظت محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی