پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

15th National Conference on Environmental Impact Assessment of Iran

پوستر پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانانجمن ارزيابي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران