یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- ارزیابی توان و آمایش سرزمین
- ارزیابی راهبردی محیط زیست
- ارزیابی محیط زیست، قوانین و سیاست ها
- ارزیابی محیط زیست، اقتصاد محیط زیست
- ارزیابی محیط زیست و شاخص های پایداری
- ارزیابی، آموزش و مدیریت محیط زیست
- ملاحضات بین المللی در ارزیابی محیط زیست
- روش های نوین ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
- مدیریت زیستگاه ها و مناطق تحت حفاظت
- گردشگری، ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست
- نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست
- ارزیابی چرخه حیات( LCA)
- فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی - آسیب شناسی، چالشها و راهکارها
- ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و بهداشتی (ESHIA)و (HIA)و مدیریت (HSE)
- اخلاق محیط زیست

 

ریاست همایش: دکتر مجید مخدوم


 مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی