بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه، آذر ماه 96

بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

24th National Conference on Insurance and Development

پوستر بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده بیمه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه مراجعه فرمایید.


ی علمی بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

محورهای همایش:

1 شناسایی، مدلسازی و مدیریت ریسک

2 روش‌های مالی و اکچوئری مدیریت ریسک

3 تکنیک‌های تأمین مالی ریسک

4 مدیریت ریسک‌های بیمه‌پذیر و بیمه‌ناپذیر

5 نقش مؤسسات مدیریت ریسک در کنترل ریسک

6 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک

7 مدیریت ریسک بنگاه (ERM)

8 شیوه‌های مدیریت ریسک توسط شرکت‌های بیمه

9 مدیریت ریسک‌های فاجعه‌آمیز

10 مدیریت ریسک‌های نوظهور در کسب و کارها

11 نقش مدیریت ریسک در مدیریت بحران

12 توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری

13 نقش همکاری‌های بین سازمانی در ارتقای مدیریت ریسک

14 نقش نهاد ناظر در مدیریت و کنترل ریسک

15 سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریسک

16 نقش و جایگاه مدیریت ریسک در اقتصاد مقاومتی

17 مدیریت ریسک و بیمه در صنعت نفت و انرژی

18 مدیریت ریسک و بیمه در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

19 مدیریت ریسک و بیمه در صنعت حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)

20 مدیریت ریسک و بیمه در مراکز تجاری و ساختمان‌های بزرگ

21 مدیریت ریسک و بیمه در صنعت خدمات مالی

22 مدیریت ریسک و بیمه در حوزه سلامت

23 چالش‌های مدیریت ریسک در ایران

24 الزامات مدیریت ریسک

25 استانداردهای مدیریت ریسک

سایر دوره های این کنفرانس

اولین سمینار بیمه و توسعه«بررسی نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشور» (۱۳۷۳)

دومین سمینار بیمه و توسعه «ارتقای سطح بیمه در ایران» (۱۳۷۴)

سومین سمینار بیمه و توسعه«نقش بیمه در اقتصاد بدون نفت» (۱۳۷۵)

چهارمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های عمر و رفاه اجتماعی» (۱۳۷۶)

پنجمین سمینار بیمه و توسعه «نقش بیمه در اقتصاد خانوار» (۱۳۷۷)

ششمین سمینار بیمه و توسعه«نقش بمیه در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی» (۱۳۷۸)

هفتمین سمینار بیمه و توسعه «آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه» (۱۳۷۹)

هشتمین سمینار بیمه و توسعه «نقش مؤسسات بیمه در بازار سرمایه» (۱۳۸۰)

نهمین سمینار بیمه و توسعه «نقش بیمه‌های مسؤولیت در روند توسعه کشور» (۱۳۸۱)

دهمین سمینار بیمه و توسعه «نقش فرهنگ‌سازی در توسعه بیمه» (۱۳۸۲)

یازدهمین سمینار سالانه بیمه و توسعه«راهکارهای توسعه رقابت در بازار بیمه کشور» (۱۳۸۳)

دوازدهمین سمینار بیمه و توسعه«صنعت بیمه کشور و الحاق به سازمان جهانی تجارت» (۱۳۸۴)

سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد» (۱۳۸۵)

چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه‌‌های خرد (Life Insurance)» (۱۳۸۶)

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه«عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه» (۱۳۸۷)

شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۸۸)

هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۸۹)

هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۰)

نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۱)

بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۲)

بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۳)

بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۴)

بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۵)

بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۷)

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۸)مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه