بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه، آذر ماه 92

بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه

20th National Conference on Insurance and Development

بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده بیمه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه مراجعه فرمایید.


محورهای علمی:

راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مدیریت شهری

مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساز

تحلیل حوادث صنعتی جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE

شاخص های مدیریتی HSE_MS

روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات

طراحی ذاتاً ایمن صنایع فرایندی

کاربرد نرم افزارهای حرفه­ ای در مدیریت و مهندسی HSE

آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی

بومی سازی و نگهداشت پذیری سامانه های مدیریت HSE

طراحی و اجرای طرح واکنش اضطراری

HSE در صنایع ساخت و ساز

صنعت بیمه و ارتباط آن با شاخص های ریسک و HSE

آمادگی و مقابله به هنگام در شرایط بحرانی

تجهیزات و ابزار جدید ایمنی

نظام اداری و ارتقاء ساختار HSE در صنایع عمده کشور

HSE و مدیریت ریسک و بحران

مباحث حقوقی HSE و مدیریت بحران

سایر دوره های این کنفرانس

اولین سمینار بیمه و توسعه«بررسی نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشور» (۱۳۷۳)

دومین سمینار بیمه و توسعه «ارتقای سطح بیمه در ایران» (۱۳۷۴)

سومین سمینار بیمه و توسعه«نقش بیمه در اقتصاد بدون نفت» (۱۳۷۵)

چهارمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های عمر و رفاه اجتماعی» (۱۳۷۶)

پنجمین سمینار بیمه و توسعه «نقش بیمه در اقتصاد خانوار» (۱۳۷۷)

ششمین سمینار بیمه و توسعه«نقش بمیه در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی» (۱۳۷۸)

هفتمین سمینار بیمه و توسعه «آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه» (۱۳۷۹)

هشتمین سمینار بیمه و توسعه «نقش مؤسسات بیمه در بازار سرمایه» (۱۳۸۰)

نهمین سمینار بیمه و توسعه «نقش بیمه‌های مسؤولیت در روند توسعه کشور» (۱۳۸۱)

دهمین سمینار بیمه و توسعه «نقش فرهنگ‌سازی در توسعه بیمه» (۱۳۸۲)

یازدهمین سمینار سالانه بیمه و توسعه«راهکارهای توسعه رقابت در بازار بیمه کشور» (۱۳۸۳)

دوازدهمین سمینار بیمه و توسعه«صنعت بیمه کشور و الحاق به سازمان جهانی تجارت» (۱۳۸۴)

سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد» (۱۳۸۵)

چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه‌‌های خرد (Life Insurance)» (۱۳۸۶)

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه«عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه» (۱۳۸۷)

شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۸۸)

هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۸۹)

هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۰)

نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۱)

بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۳)

بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۴)

بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۵)

بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۶)

بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۷)

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۸)مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه