بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، آذر ماه 95

بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

23th National Conference on Insurance and Development

پوستر بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۵ توسط پژوهشکده بیمه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه مراجعه فرمایید.


محورهای علمی بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

 فضای کسب و کار در صنعت بیمه

تحلیل ساختار بازارهای بیمه مستقیم و اتکایی (قدرت بازار و...)

قیمت منصفانه در بازار بیمه

نوآوری و تنوع بخشی به محصولات بیمه ای در بازار بیمه

روش ارزیابی خسارت، اعتماد عمومی به صنعت بیمه و رضایت مشتری

افشای حقوق و تعهدات متقابل بیمه‌گذار و بیمه‌گر

حساسیت بازار بیمه به شوکهای اقتصاد کلان

تعامل بازار بیمه با سایر بازارهای مالی

ورود بیمه گران خارجی به بازار بیمه

رقابت پذیری شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای بیمه خارجی

نهاد سازی در بازار بیمه

شکست بازار در صنعت بیمه و ضرورت و حدود دخالت نهاد ناظر

تقلب و تخلف در بازار بیمه

سایر دوره های این کنفرانس

اولین سمینار بیمه و توسعه«بررسی نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشور» (۱۳۷۳)

دومین سمینار بیمه و توسعه «ارتقای سطح بیمه در ایران» (۱۳۷۴)

سومین سمینار بیمه و توسعه«نقش بیمه در اقتصاد بدون نفت» (۱۳۷۵)

چهارمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های عمر و رفاه اجتماعی» (۱۳۷۶)

پنجمین سمینار بیمه و توسعه «نقش بیمه در اقتصاد خانوار» (۱۳۷۷)

ششمین سمینار بیمه و توسعه«نقش بمیه در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی» (۱۳۷۸)

هفتمین سمینار بیمه و توسعه «آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه» (۱۳۷۹)

هشتمین سمینار بیمه و توسعه «نقش مؤسسات بیمه در بازار سرمایه» (۱۳۸۰)

نهمین سمینار بیمه و توسعه «نقش بیمه‌های مسؤولیت در روند توسعه کشور» (۱۳۸۱)

دهمین سمینار بیمه و توسعه «نقش فرهنگ‌سازی در توسعه بیمه» (۱۳۸۲)

یازدهمین سمینار سالانه بیمه و توسعه«راهکارهای توسعه رقابت در بازار بیمه کشور» (۱۳۸۳)

دوازدهمین سمینار بیمه و توسعه«صنعت بیمه کشور و الحاق به سازمان جهانی تجارت» (۱۳۸۴)

سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد» (۱۳۸۵)

چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه‌‌های خرد (Life Insurance)» (۱۳۸۶)

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه«عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه» (۱۳۸۷)

شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۸۸)

هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۸۹)

هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۰)

نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۱)

بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۲)

بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۳)

بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (۱۳۹۴)

بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۶)

بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۷)

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه (۱۳۹۸)مقالات پذیرش شده در بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه