هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، بهمن ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

8th International Conference on Technology and Energy Management

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران،انجمن انرژی ایران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی