هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

Seventh International Conference on Energy Technology and Management

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی