ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

6th International Conference on Energy Technology and Management

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،انجمن انرژی ایران در شهر رفسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی