ششمین کنفرانس بینالمللی فناوری و مدیریت انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بینالمللی فناوری و مدیریت انرژی

6th International Conference on Energy Technology and Management

پوستر ششمین کنفرانس بینالمللی فناوری و مدیریت انرژی

ششمین کنفرانس بینالمللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن انرژی ایران در شهر رفسنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.