سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

3rd National Conference of IEA

پوستر سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن انرژی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

فراهم کردن بستر مناسب برای تبادل افکار و اندیش ههای پژوهشگران، استادان، سیاستگزاران، مدیران، کارشناسان و خبرگان در حوزه انرژی.
آشنایی با آخرین دستاوردهای حوزه انرژی در جهان
اکمک به افزایش آگاهی آحاد مردم به استفاده بهینه از انرژی
توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
شناسایی موانع و مشکلات کشور در حوزه انرژی و یافتن راه حلهای مناسب
تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی

 

محورهای کنفرانس:

۱- نفت و گاز
۲- اقتصاد انرژی
۳- فناوری های نوین
۴-انرژی و محیط زیست
۵-انرژی های تجدیدپذیر و پایدار
۶-بهینه سازی صرفه جویی انرژی
۷-برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی