هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، آذر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The 8th International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی