پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، تیر ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

Fifth International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی