ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، بهمن ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The 6th International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی