ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، بهمن ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The 6th International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی