هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The 7th International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی