هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The 7th International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی