اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی، تیر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی

The first International Management and Engineering / Elementary Conference

اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی