کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، اسفند ماه 98

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

  • مدیریت
  • علوم انسانی 
  • مهندسی


مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی