کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی