نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

9th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

پوستر نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه شهيد بهشتي و انجمن علمي ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران