پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، آبان ماه ۱۳۸۷

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تبریز،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر