هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، شهریور ماه 92

هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

پوستر هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه زنجان - انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مراجعه فرمایید.


هشتمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران توسط دانشگاه زنجان و انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران از تاریخ 19 لغایت 21 شهریورماه سال 1392 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

این کنفرانس یکی از کنفرانس ­های مهم داخل کشور است که بصورت دوسالانه برگزار می ­گردد. دوره هفتم این کنفرانس در دانشگاه علم و صنعت ایران و پذیرش مقالات آن حدود 38 درصد بود و این نشانگر سطح بالای علمی این کنفرانس مذکور است.

 

 

اهداف و موضوعات کنفرانس:

این کنفرانس با هدف رشد و توسعه دانش فنی در تمام گرایش های این حوزه، از طریق فراهم آوردن محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته های پژوهشی و همچنین تشویق محققین برنامه ­ریزی شده است.

 

Geometric modeling and fractals -

Computational and statistical methods in image and video processing -

Image formation techniques -

Image generation, acquisition, and processing -

Mosaic, image registration and fusion methods -

Image and video feature extraction -

Image and video enhancement techniques -

Image and video noise reduction algorithms -

Image display techniques -

Image data structures and databases -

Cognitive and biologically-inspired vision -

Knowledge representation and high-level vision -

Software tools for imaging -

Image restoration -

Indexing and retrieval of videos and images -

Image-based rendering -

Image and video processing architecture -

Illumination and reflectance modeling -

Motion analysis -

Biometrics -

Medical image processing and analysis -

Image geometry and multi-view geometry -

Segmentation techniques -

Scene and object modeling -

Image and video compression, coding, and encryption -

3D imaging, modeling and visualization -

Shape representation -

3D Shape and Structure Analysis -

Stereo vision -

Mathematical morphology -

Watermarking -

Color and texture -

Video analysis and event detection -

Video compression & streaming -

Video surveillance and monitoring -

Object recognition -

Multi-resolution vision techniques -

Soft computing methods in image processing and vision -

Machine learning technologies for vision -

Performance analysis and evaluation (real-time vision) -

Sensors and early vision -

Active and robot vision -

Graph theory in image processing and vision -

Biomedical imaging technologies -

Remote sensing -

Pattern recognition methods in image and video processing -مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران