هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

پوستر هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه زنجان،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه زنجان - انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران