دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، بهمن ماه ۱۳۸۱

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۱ توسط ،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر