ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، آبان ماه ۱۳۸۹

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

6th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

پوستر ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران