چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، بهمن ماه ۱۳۸۵

چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing

چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر