هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

8th National Conference on Iranian Fisheries

پوستر هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران