هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور ماه 99

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

8th National Conference on Iranian Fisheries

پوستر هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نور برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


این کنفرانس در سطح ملی و در زمینه تخصصی ماهی­ شناسی و علوم مرتبط توسط دانشگاه تربیت­ مدرس، دانشکده منابع­ طبیعی و علوم ­دریایی و با همکاری انجمن ماهی ­شناسی ایران با اهداف زیر برگزار خواهد شد:

  • پویایی بیشتر و افزایش تعاملات علمی بین محققین کشور در حوزه تخصصی ماهی ­شناسی
  • شناخت هر چه بیشتر از ماهیگان غنی ایران در آب­های داخلی و دریایی
  • دسترسی به راهکارهای حفاظتی و مدیریتی در حفظ تنوع زیستی ماهیگان ایران
  • آشنایی با دستاوردهای نوین در تکثیر و پرورش و فرآوری ماهیان با تاکید بر بهره­ برداری پایدار

 

محورهای تخصصی:

- تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
- آرایه شناسی و سیستماتیک ماهیان
- زیست شناسی، فیزیولوژی و بوم شناسی ماهیان
- ژنتیک و تکوین ماهیان
- تکثیر و پرورش ماهیان
- بهداشت و بیماریهای ماهیان
- فرآوری محصولات ماهیان