دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

The Second Iranian Conference of Ichthyology

پوستر دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران، در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران