چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، تیر ماه 95

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

The 4th Iranian Conference of Ichthyology

پوستر چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن ماهی شناسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

  • بیو سیستماتیک ماهیان
  • بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان
  • آرایه شناسی و رده بندی تبارزادی ماهیان
  • فیزیولوژی و تکوین ماهیان
  • ماهی شناسی کاربردی
  • بیماری های ماهیان


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران