سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

The 3th Iranian Conference of Ichthyology

پوستر سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شیراز،انجمن ماهی شناسی ایراندانشگاه شيراز-انجمن ماهي شناسي ايران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران مراجعه فرمایید.