دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

The Second Iranian Conference of Ichthyology

پوستر دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید.


به استحضار می رساند که دومین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران قرار است در روزهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ در گروه شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) با همکاری گروه شیلات دانشگاه تهران و انجمن ماهی شناسی ایران برگزار گردد.

 

 

محورهای کنفرانس:

- سیستماتیک و جغرافیای زیستی
- زیست شناسی و اکولوژی
- ریخت شناسی و ریخت سنجی
- ژنتیک و فیزیولوژی
- تنوع زیستی و حفاظت
- ماهی شناسی کاربردی
- ماهیان زینتی

 


رئیس کنفرانس: دکتر غلامرضا رفیعی (مدیر گروه شیلات)
دبیر کنفرانس و دبیر علمی: دکتر سهیل ایگدری
دبیر اجرایی: دکتر هادی پورباقر
سرپرست کمیته اجرایی: مهندس منوچهر نصری