هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، شهریور ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

The 7th International Conference on Fiqh, Law and Religious Studies

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی