سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، شهریور ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

3rd International Conference on Jurisprudence, Law and Religious Research

پوستر سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی