پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، اسفند ماه ۱۴۰۰

پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

15th International Congress of Breast Cancer

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان