نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، اسفند ماه ۱۳۹۲

نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

پوستر نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان