هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان، اسفند ماه ۱۳۹۱

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

8th International Breast Cancer Congress

پوستر هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان