چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

14th International Congress on Breast Cancer

پوستر چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان